Niepoprawna pisownia

żeczy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzeczy

Poprawna pisownia, znaczenie: rzecz to jakiś przedmiot materialny, dobro, które można odróżnić od innych na podstawie konkretnych cech. Jest to także niematerialna kwestia, problem, zagadnienie, które może stać się podstawa rozważań. Nazwać można w ten sposób także zakres pewnych działań, czyn albo przedsięwzięcie.
Wyraz rzeczy należy zapisywać przez rz. Jego pisownię można wytłumaczyć pochodzeniem od starosłowiańskiego słowa rěčь, albo od łacińskiego res. Oba posiadają r, które stało się podstawa obecnego stosowania w tym wyrazie rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Zabrała pospiesznie swoje rzeczy, obawiając się, że bawiący się nieopodal chłopcy mogą ochlapać je błotem.
Jej rzeczy nigdy nie należały do najdroższych, ale potrafiła tworzyć z nich bardzo gustowne zestawy.
Ile rzeczy się nie podjęła, tyle też potrafiła zawalić, dlatego wszyscy uznali ją za nieudacznika.