Poprawna pisownia

ciebie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ciebię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ciebje

Niepoprawna pisownia