Niepoprawna pisownia

niebierz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie bierz

Poprawna pisownia, znaczenie: nie bierz to fraza, którą należy zapisywać rozdzielnie. Składa się z partykuły zaprzeczającej nie oraz z odmienionego czasownika brać, a zgodnie z zasadami języka polskiego, nie z czasownikami zawsze należy zapisywać rozłącznie.
Nie bierz to sformułowanie w trybie rozkazującym, zabraniające komuś podnoszenie czegoś, przywłaszczanie sobie czy też zażywanie. Synonimami dla tego wyrażenia mogą być między innymi Nie wolno ci tego zabierać, Nie podnoś, Nie używaj, ale także w pewnych specyficznych sytuacjach Nie uważaj tego za złośliwe.

Przykłady poprawnej pisowni

Jasiu, nie bierz tego do ust! Jak będziesz wkładał do buzi takie brudne rzeczy, to się rozchorujesz.
Nie bierz od niego żadnych pieniędzy, to podstępny lichwiarz i na pewno będzie chciał cię oszukać.
Nie bierz tego do siebie, ale po prostu muszę ci powiedzieć, że niezbyt dobrze dzisiaj wyglądasz.


Niepoprawna pisownia

nie bież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie biesz

Niepoprawna pisownia