Niepoprawna pisownia

z kreśli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skreśli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skreźli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkreźli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkreśli

Niepoprawna pisownia