Niepoprawna pisownia

najbliźsi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

najbliżsi

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przymiotnik bliski w stopniu najwyższym, odmieniony w liczbie mnogiej. Najczęściej określamy nim osoby z nami spokrewnione, bliską rodzinę, tych, z którymi jesteśmy bezpośrednio połączeni uczuciami lub więzami krwi.
Wyraz najbliżsi powinniśmy zawsze zapisywać przez ż. Zostało to postanowione podczas przeprowadzania reformy ortograficznej, która miała miejsce w 1936 roku.
Co ciekawe, pierwotny zapis wcale nie uwzględniał tej spółgłoski. Wyraz ten prawdopodobnie został zapożyczony z języka starocerkiewnosłowiańskiego, w którym obecny był termin blizce. Po przejęciu go przez język staropolski został on zmodyfikowany do blizko.

Przykłady poprawnej pisowni

Najbliżsi cały czas powtarzają mu, że pije za dużo, jednak on nie chce ich słuchać.
Bardzo się cieszę, że z okazji moich urodzin przyjechali do mnie wszyscy najbliżsi.
Nie planujemy wielkiego wesela. Chcemy urządzić skromne przyjęcie, na które będą zaproszeni tylko nasi najbliżsi.


Niepoprawna pisownia

najbliszsi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naj bliżsi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

najblisi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

najblirzsi

Niepoprawna pisownia