Poprawna pisownia

vice versa

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to pochodzi z łaciny. Język polski przejął je wraz z pisownią rozłączną. W języku łacińskim zwrot ten tworzą dwa samodzielnie występujące wyrazy. Vice oznacza osobę będącą niżej w hierarchii, na przykład wiceprezes, z kolei terminem verso określamy odwrotną stronę – w książkach verso to strona lewa czy też parzysta. Jako że wyrażenia obcego pochodzenia należy zapisywać zgodnie z oryginałem, to zwrot vice versa piszemy osobno. Dopuszcza się również użycie skrótu v.v.
Powyższe sformułowanie oznacza: na odwrót, odwrotnie, a także żartobliwie: wzajemnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Chyba nigdy nie uda nam się spotkać na siłowni. Kiedy Ty jesteś rano, ja ćwiczę po południu i vice versa.
Od tego wydarzenia bardzo go nie lubię i vice versa.
Jeśli tylko dotrę do kawiarni pierwsza, to zajmę nasz ulubiony stolik i vice versa, dobrze?


Niepoprawna pisownia

viceversa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

vice-versa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wice wersa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wicewersa

Niepoprawna pisownia