Poprawna pisownia

uiści

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ujści

Niepoprawna pisownia