Obie formy (czyli zarówno wyniknął, jak i wynikł) wywodzą się od tego samego czasownika podstawowego, a mianowicie wyniknąć. Obie również są postaciami odmienionymi w trzeciej osobie liczby mnogiej i w czasie przeszłym. Współcześni językoznawcy dopuszczają używanie zamienne tych dwóch wyrazów. Zarówno jeden jak i drugi może być stosowany w mowie i piśmie.
Czasownik wyniknąć oznacza: powstać jako rezultat czegoś, a także wpłynąć jako wniosek.

Poprawna pisownia

wyniknął

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Pomysł na otworzenie pracowniczego żłobka wyniknął bardziej z konieczności niż z chęci pomocy pracownikom.
Na kanwie tego pozornie mało znaczącego wydarzenia wyniknął konflikt na ogromną skalę.
Choć wszystko zdawało się być już dopięte na ostatni guzik, nagle wyniknął problem z firmą cateringową.


Poprawna pisownia

wynikł

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Konflikt między nimi wynikł już długi czas przed tym kiedy Cię poznali.
Problem wynikł w momencie kiedy mężczyzna w kolejce chciał przepuścić kobietę w ciąży.
Nie wypowiadam się na temat sporu, który wynikł w mojej rodzinie.