We współczesnej polszczyźnie oba poniższe wyrazy są stosunkowo często mylone lub używane zamiennie. Jest to błąd, ponieważ każdy z nich ma inne znaczenie. Jak zatem łatwo zauważyć, wyrazów tych nie należy ze sobą mylić. Jest to o tyle trudniejsze, że podczas deklinacji niektóre formy są identyczne dla obu tych zwrotów. Co ciekawe, odmienna pisownia powyższych rzeczowników jest tworem stosunkowo młodym. Pomysł ich rozdziału pojawił się na końcu XIX wieku, z kolei na dobre przyjęty został w latach 60. XX wieku. Pierwotnie funkcjonowała wyłącznie forma krąg, od której później, na prośbę anatomów polskich, odłączył się kręg. Dla lepszego przyswojenia różnic przeczytaj przykłady i definicje, które przygotowaliśmy.

Poprawna pisownia

krąg

Poprawna pisownia, znaczenie: krąg to inaczej po prostu okrąg. Nazywamy tak również grupę ludzi, których coś łączy, a także osoby, które siedzą obok siebie, wokół czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Przez okno widziałam jak krąg dzieci ustawionych przy ognisku piecze kiełbaski.
Momentalnie ustawił się wokół niej krąg dziennikarzy, ciekawych każdego jej słowa.
Każdy wrzucony do wody kamyk tworzył na niej oddzielny krąg.


Poprawna pisownia

kręg

Poprawna pisownia, znaczenie: kręg natomiast to podstawowy element anatomiczny, który buduje kręgosłup. Kręg jest zbudowany z trzonu i łuku z kilkoma różnymi wyrostkami – wspólnie konstrukcja ta tworzy kanał, przez który przechodzi rdzeń kręgowy.

Przykłady poprawnej pisowni

W wypadku uszkodzony został wyłącznie jeden kręg piersiowy.
Pojedynczy kręg składa się z trzonu, łuku oraz aż siedmiu różnych wyrostków.
Trzon kręgu oraz jego łuk wspólnie tworzą kanał kręgowy.