Poprawna pisownia

niemały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie mały

Niepoprawna pisownia