Zarówno niemały jak i nie mały są poprawnymi formami zapisu. Należy jednak zwrócić uwagę na kontekst ich zastosowania, bo od niego zależy, czy zostały poprawnie użyte w zdaniu i czy zgadzają się z zasadami obowiązującymi w języku polskim.

Poprawna pisownia

niemały

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną pisownię słowa niemały można wyjaśnić za pomocą reguły, która informuje nas, że partykułę nie, będącą przed przymiotnikiem, który jest w stopniu równym, należy zapisywać łącznie.
Niemały to inaczej dość duży. Może odnosić się do rozmiaru, wyniku, ilości czy natężenia. Jest to również określenie na przedmiot, który ma sporą wartość materialną Niemały to także taki, który generuje duże zyski, bądź produkuje coś w znacznych ilościach.
Określenie to oznacza przedmiot, który ma dość duże znaczenie, ale może oznaczać także coś, co jest trudne do załatwienia, rozwiązania albo naprawienia.

Przykłady poprawnej pisowni

Pojawił się przed nami niemały problem, kiedy podczas podróży uległa uszkodzeniu chłodnica w samochodzie.
Niemały będzie ten zysk w momencie, w którym już w stu procentach ruszy sprzedaż internetowa.
Przyszedł mu niemały rachunek za prąd po tym, jak ciągle używał elektrycznego pieca do ogrzewania domu.


Poprawna pisownia

nie mały

Poprawna pisownia, znaczenie: z kolei wyrażenia nie mały, gdzie zastosowano pisownię rozłączną, używamy, gdy występuje w formie czasownikowej i gdy chcemy pokazać zaprzeczenie oraz podkreślić kontrast, występujący pomiędzy dwiema częściami wypowiedzi. W tym przypadku obowiązuje zasada odnosząca się do czasowników, która mówi, iż przed czasownikami nie zapisujemy oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy dorós, pies Anki okazał się nie mały, ale duży. Dziewczyna była niebywałe zaskoczona tym faktem.
Nie mały, ale spory problem pojawił się, kiedy utknęliśmy samochodem w ogromnym błocie i trzeba było użyć wyciągarki.
Hotel, w którym nocowaliśmy, okazał się nie mały, tylko wielki, wbrew temu, czego się po nim spodziewaliśmy.