Niepoprawna pisownia

zachrystia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zakrystia

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to konkretnie wyznaczone miejsce w kościele, stworzone między innymi do przechowywania naczyń oraz szat liturgicznych. To w nim również kapłani przygotowują się do odprawiania Mszy Św. oraz innych nabożeństw.
Pochodzenie słowa zakrystia sięga jeszcze do języka staropolskiego, który zapożyczył je z łacińskiego wyrazu sacristia, wywodzącego się z kolei od sacrista, oznaczającego zakrystianina, sługę kościelnego. Przechodząc płynnie do języka polskiego wyrażenie to zachowało swoje znaczenie, a jego pisownia uległa nieznacznej tylko zmianie, gdyż głoska c została zamieniona na k. Ciekawostką, która w pewnym stopniu może również ułatwić nam zapamiętanie pisowni tego wyrazu jest fakt, iż po łacinie crist to krzyż. Zakrystia, jako miejsce znajdujące się w kościele za prezbiterium, w którym zazwyczaj znajduje się krzyż, powinna być zapisywana tak samo jak krzyż, czyli przez k.

Przykłady poprawnej pisowni

Średniowieczna zakrystia to miejsce, które z pewnością warto zwiedzić.
W zakrystii zbierała się powoli młodzież gimnazjalna, czekająca na nauki przed sakramentem bierzmowania.
Ksiądz wszedł do zakrystii, by tam pomodlić się przed odprawieniem nabożeństwa.


Niepoprawna pisownia

za chrystia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za krystia

Niepoprawna pisownia