Niepoprawna pisownia

selfi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

selfie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sellfie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sellfi

Niepoprawna pisownia