Niepoprawna pisownia

bez kosztowo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezkosztowo

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo bezkosztowo oznacza, że dane działanie zostało wykonane bez ponoszenia kosztów finansowych.
Wyrażenie przyimkowe bezkosztowo należy pisać łącznie. Jest to zgodne z ogólną zasadą pisowni takich wyrażeń, które wykorzystująć przedrostki (w tym przypaadku bez-).

Przykłady poprawnej pisowni

Gdyby udało im się zrobić wszystko bezkosztowo, mogliby skupić się na nowych, wymagających zadaniach.
Wczoraj wieczorem doszliśmy do wniosku, że nie uda się zrobić tego bezkosztowo, więc rezygnujemy.
Nie ma szansy, aby przeprowadzić ten projekt bezkosztowo, ale jego cena nie będzie wysoka.


Niepoprawna pisownia

beskosztowo

Niepoprawna pisownia