W zależności od tego, w jakim kontekście zostaną użyte wyrazy, obie formy są poprawne. Dla ułatwienia celowo oznaczyliśmy sporadycznie używaną nazwę własną jako niepoprawną – w większości przypadków poprawną pisownią będzie ta przez u otwarte.

Niepoprawna pisownia

skórcz

Niepoprawna pisownia, wyjątek: słowo Skórcz, zapisywane wielką literą oraz przez , to nazwa miasta w północnej Polsce, znajdującego się w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, na północno-wschodniej granicy Borów Tucholskich, na Kociewiu. Nazwa ta ma związek z legendą miasta, a także ludowym określeniem szpaka, którego ludność nazywała skórcem. Dlatego zapis ten ma uwarunkowanie historyczne.

Przykłady poprawnej pisowni

Czytałeś już legendę o mieście Skórczu?
Przejeżdżałem przez Skórcz, muszę przyznać, że to całkiem malownicze miasto.
Czy Skórcz to piękne i zabytkowe miasto? Wiele o nim słyszałem, jednak nigdy nie miałem okazji tam zawitać.


Poprawna pisownia

skurcz

Poprawna pisownia, znaczenie: skurcz to określenie, które odnosi się do drgania, trzęsienia się czegoś lub kogoś. Często używane jest w terminologii medycznej i dotyczy zmiany długości, lub też napięcia włókien mięśniowych. Wyraz ten znany był już w XV wieku. Występował jako krčit (na Rusi zapisywano kórči) i oznaczał kurczenie się czegoś, albo marszczenie oraz skręcanie się z bólu. W wyniku przekształceń powstało słowo kurczyć, a od niego została utworzona forma dokonana skurczyć.

Przykłady poprawnej pisowni

Tężyczka objawia się nadmiernym skurczem mięśni.
Ratownik musiał mu pomóc, bo złapał go skurcz w trakcie pływania.
Skurcz może być wynikiem niedoboru magnezu w organizmie.


Niepoprawna pisownia

zkurcz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkórcz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kurcz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kórcz

Niepoprawna pisownia