Niepoprawna pisownia

z czepieni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sczepieni

Poprawna pisownia, znaczenie: złączeni.


Niepoprawna pisownia

zczepieni

Niepoprawna pisownia