Niepoprawna pisownia

histori

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

historii

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo historii to dopełniacz, celownik albo miejscownik liczby pojedynczej, a także dopełniacz liczby mnogiej słowa historia. Wyraz ten oznacza naukę, która zajmuje się badaniem przeszłości. Jest to również przedmiot w szkole i lekcja, a także kierunek na studiach, dotyczący minionych wydarzeń. Słowo to może również odnosić się do jakiejś opowieści, wydarzenia, przygody czy awantury.
Rzeczownik historii zapisujemy przez -ii na końcu. Słowo to wywodzi się z Greki, gdzie brzmi ἱστορία (istoria). Według polskich zasad ortograficznych wyrazy zapożyczone z języków obcych, w których w podstawowej formie występuje -ia na końcu, a przed nim znajdują się spółgłoski takie jak: d, g, ch, k, l, r, t, odmieniamy, zapisując dwa i na końcu.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie było mnie wczoraj na historii, więc czy mógłbyś pożyczyć mi swój zeszyt? Jak tylko przepiszę, to ci go oddam.
Nie słyszałem jeszcze tej historii, więc dobrze by było, gdybyś mi ją opowiedział w całości od początku.
Paweł nigdy nie lubił historii, najpewniej dlatego, że trzeba było pamiętać bardzo wiele różnych dat.


Niepoprawna pisownia

historji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

historjii

Niepoprawna pisownia