Niepoprawna pisownia

chaust

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

haust

Poprawna pisownia, znaczenie: haust to duży łyk płynu lub powietrza.
Rzeczownik haust zapisujemy przez h. Wyraz ten pochodzi z języka łacińskiego, w którym występuje jako haustus i oznacza łyk. Według zasad ortograficznych języka polskiego, h zapisujemy wówczas, kiedy wyraz jest pochodzenia obcego.

Przykłady poprawnej pisowni

Wciągnął haust powietrza, a potem ruszył do walki zdecydowanym krokiem. Zamierzał wygrać ten pojedynek.
Pił haust za haustem, bo czuł, że jego organizm był wycieńczony i odwodniony po podróży w upale.
Gienek wciągnął haust powietrza, zanim zaczął wygłaszać swój referat na zajęciach z historii.


Niepoprawna pisownia

haóst

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hałst

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hauzt

Niepoprawna pisownia