Niepoprawna pisownia

grószka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gruszka

Poprawna pisownia