Niepoprawna pisownia

pochybel

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pohybel

Poprawna pisownia