Obie przedstawione niżej formy zapisu są poprawne i funkcjonują w języku polskim, jednak z uwagi na to, że mają odmienne znaczenia nie można stosować ich wymiennie. Zapoznaj się z definicjami obu wyrażeń, a w razie wątpliwości również z przykładami użycia każdego z nich w zdaniu. Gdyby i to nie pomogło w zrozumieniu różnic, przypominamy, że nasza redakcja odpowiada na pytania użytkowników w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

nie czuła

Poprawna pisownia, znaczenie: nie czuła to konstrukcja łącząca partykułę nie z czasownikiem czuć, odmienionym w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przeszłym i w rodzaju żeńskim. W tym kontekście sformułowanie powinniśmy zawsze pisać osobno, zgodnie z zasadą, nakazującą rozdzielny zapis cząstki nie z osobowymi formami czasowników. Czasownik czuć oznacza: odbierać wrażenia za pomocą zmysłu węchu lub dotyku, a także odbierać wrażenia psychiczne. Po połączeniu go z zaimkiem zwrotnym się otrzymujemy czasownik zwrotny czuć się, oznaczający: mieć jakieś samopoczucie czy też nastrój.

Przykłady poprawnej pisowni

Mówiła wczoraj, że może nie przyjść dziś do pracy – już wtedy nie czuła się dobrze.
Choć wiedziała, że w tej chwili powinno wypełniać ją szczęście, nie czuła niczego poza zmęczeniem.
Okazało się, że ta dziewczyna to nie czuła i ciepła osoba, którą sobie wyobrażał – to prawdziwa jędza.
Jego mama to nie czuła i kochająca kobieta, a zimna i obojętna osoba.


Poprawna pisownia

nieczuła

Poprawna pisownia, znaczenie: nieczuła to z kolei zaprzeczony za pomocą nie przymiotnik czuła. Określamy nim zjawiska czy też czynności dokonywane z czułością, uczuciem, miłością lub serdecznością. Czuła osoba to ktoś wrażliwy na punkcie czegoś, silnie na coś wyczulony. Mówiąc tak o części ciała mamy na myśli, iż jest ona wrażliwa na bodźce zewnętrzne, z kolei czułe urządzenie potrzebuje niewielkiego tylko impulsu aby zareagować. Zasady pisowni polskiej nakazują, by połączenie partykuły nie i przymiotnika w stopniu równym zapisywać zawsze łącznie, stąd konstrukcja ta powinna być zazwyczaj zapisywana razem.
Uwaga. Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja, kiedy wyraz nie pełni w zdaniu funkcję wyraźnego zaprzeczenia dla przymiotnika i jednocześnie w tej samej wypowiedzi jest przedstawiona dla niego alternatywa. Wówczas połączenie to powinno być zapisane oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Pod koniec naszego związku była coraz bardziej obojętna i nieczuła.
Nauczycielka pozostała zupełnie nieczuła na prośby klasy o przełożenie sprawdzianu.
Nie potrafię być taka nieczuła jak Ty. Przejmuję się każdym najdrobniejszym problemem.