Niepoprawna pisownia

nirz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niż

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nisz

Niepoprawna pisownia