W zależności od kontekstu oba te wyrażenia są zapisane poprawnie. Reguła obowiązująca w języku polskim mówi, że partykułę nie z przymiotnikami zapisujemy łącznie. Idealnym tego przykładem jest niecałe, w którym nie jest zapisane razem z przymiotnikiem całe. Wyraz ten służy do opisu stanu rzeczy.
W drodze wyjątku nie całe może być zapisane rozdzielnie, ale tylko wówczas, kiedy chcemy określić podział całości na części. Niecałe i nie całe mają podobne znaczenie.

Poprawna pisownia

nie całe

Poprawna pisownia, znaczenie: nie całe informuje o podziale na części i wymaga sprecyzowania, ile z tych części zostało opisanych w zdaniu. Może służyć do podkreślenia ilości części składowych.

Przykłady poprawnej pisowni

Spłacił nie całe zadłużenie, tylko jedną trzecią, i jak tak dalej pójdzie, to naliczą mu duże odsetki.
Rozdzieliłem nie całe ciasto, ale jego połowę, bo jeszcze nie przyszli wszyscy goście.
Dostali nie całe zamówienie, ale jego większość, gdyż w sklepie zabrakło ostatniego towaru.


Poprawna pisownia

niecałe

Poprawna pisownia, znaczenie: niecałe informuje, że dany przedmiot lub wypowiedź nie są kompletne, dokończone, nie zawierają wszystkich składowych części. To wyrażenie nie wymaga sprecyzowania, ile dokładnie wynosi całość lub opisywana część.

Przykłady poprawnej pisowni

Hanka wydała niecałe dwieście złotych na nowe kartony, potrzebne jej do przeprowadzki.
Czekam niecałe trzy godziny na pociąg, który ma spore opóźnienie, ale informowali nas, że będzie za około piętnaście minut.
Paulina kupiła sobie nowy tablet za niecałe dwa tysiące złotych i nie żałuje wydanych pieniędzy, bo sprzęt jest naprawdę solidny.