Poprawna pisownia

w okamgnieniu

Poprawna pisownia, znaczenie: w okamgnieniu oznacza wydarzenia, które rozgrywają się bardzo szybko, w ciągu krótkiej chwili, momentu.
W okamgnieniu należy zapisywać, używając całego słowa okamgnienie. Wykształciło się ono w polszczyźnie jako zrost językowy, który zawsze piszemy razem.

Przykłady poprawnej pisowni

W okamgnieniu przebiegł wyznaczony odcinek na bieżni, okazując się najlepszym sprinterem w szkole.
Janusz w okamgnieniu zrozumiał wszystkie zalecenia swojego szefa i przystąpił do pracy.
Krystian w okamgnieniu odwrócił się w jej stronę, kiedy tylko usłyszał, że krzyknęła, prosząc o pomoc.


Niepoprawna pisownia

w oka mgnieniu

Niepoprawna pisownia