Niepoprawna pisownia

brózda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bruzda

Poprawna pisownia, znaczenie: termin ten należy zapisywać przez u otwarte – jest on wyjątkiem od zasady nakazującej pisownię wyrażeń rodzimych zgodnie z tradycją historyczną. Przed reformą ortograficzną zapisywano go przez ó, jednak w 1936 roku postanowiono o zmianie tego zapisu.
Bruzdą określamy wgłębienie w ziemi, które powstało po zastosowaniu pługa. Mówimy tak również na podłużne zagłębienie obecne na powierzchni jakiegoś organu wewnętrznego, natomiast w żargonie kosmetycznym nazywa się w ten sposób głębokie zmarszczki.

Przykłady poprawnej pisowni

Z roku na rok pionowa bruzda między brwiami coraz bardziej reagowała na moją ekspresję.
Pionowe bruzdy na paznokciach mogą świadczyć o chronicznym odwodnieniu.
Pojedyncza bruzda zgięciowa na dłoni to cecha charakterystyczna dla osób z zespołem Downa.


Niepoprawna pisownia

brósda

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

brusda

Niepoprawna pisownia