Poprawna pisownia

wyszedłem

Poprawna pisownia, znaczenie: dokonany czasownik wyszedłem pochodzi od słowa wyjść i występuje w pierwszej osobie liczby pojedynczej, w czasie przeszłym. Używają go mężczyźni, kiedy chcą powiedzieć, iż opuścili dane miejsce. Może być używany w przenośnym wyrażeniu wyszedłem na, w którym opisuje, iż mówiąc mężczyzna był postrzegany w konkretny sposób przez otoczenie.
Wyszedłem jest jedyną poprawną formą tego słowa. Używają jej wyłącznie mężczyźni w czasie przeszłym, mówiąc o sobie.
Prawidłową formę wyrazu wyszedłem można uwarunkować faktem, iż od niepoprawnego wyszłem nie daje się utworzyć pozostałych form osobowych w sposób zgodny z zasadami języka polskiego. W szczególności nie może zaistnieć 3 osoba liczby pojedynczej od wyszłem, gdyż miałaby brzmieć on wyszł. Z tego powodu jedyna odpowiednia odmiana to ja wyszedłem, on wyszedł.
Jednocześnie, słowo to można rozpatrywać w kontekście historycznego kształtowania języka. Analogicznie wygląda sytuacja z poszedłem. Obydwa wyrazy mają wspólny temat, na co warto zwrócić uwagę. Szedł występuje już w języku staropolskim, choć jego zapis jest inny. Wraz z rozwojem języka przyjmuje on jednak współczesną wersję, wymagającą wymowy sz oraz , połączonych za pomocą samogłoski e. W efekcie powstają więc słowa szedł, poszedł i wyszedł, funkcjonujące jako trzecia osoba liczby pojedynczej. Dodając do nich pierwszoosobową końcówkę -em, otrzymujemy szedłem, poszedłem i wyszedłem.

Przykłady poprawnej pisowni

Cześć, Marysiu, wyszedłem wcześniej z pracy i już jadę do domu. Mam coś kupić po drodze?
Dwa dni temu wyszedłem na poranny spacer do lasu i udało mi się nazbierać cały koszyk grzybów.
Tydzień temu wyszedłem z domu po raz pierwszy po operacji, ale byłem tak słaby, że dotarłem tylko do końca osiedla.


Niepoprawna pisownia

weszłem

Niepoprawna pisownia