Poprawna pisownia

swój

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnie wyraz swój zapisujemy przez o z kreską. Można to wytłumaczyć za pomocą zasady ortograficznej, która informuje, iż ó należy zapisywać, kiedy w wyrazach pokrewnych wymienia się na o, a lub e. W tym przypadku będzie to wymiana ó ze słowa swój na o w określeniu swoje.
Swój należy do grupy zaimków dzierżawczych i używa się go podobnie, jak zaimków: mój, twój, nasz, wasz, jego, jej, ich. Swój najczęściej występuje z rzeczownikiem i odnosi się do:
1. Osoby mówiącej o sobie, np. Zabrałem swój rower z piwnicy;
2. Do osoby, do której zwraca się mówiący, np. Zabierz stąd swój laptop, bo chcę posprzątać na stole;
3. Do osoby, do której zwraca się mówiący, znajdującej się w danej grupie, np. Dlaczego nie przyznaliście się do swoich błędów?
4. Innych osób albo rzeczy np. Poszedł ze swoim psem do lasu.
Swój to również potoczne określenie na osobę, która przynależy do rodziny albo do grona bliskich znajomych.

Przykłady poprawnej pisowni

Poszedł po swój rower do piwnicy, kiedy jego koledzy przyjechali po niego, aby wybrał się do skateparku.
Kiedy lekcje się skończyły, zabrał swój plecak i poszedł z kolegami do sklepu komputerowego.
Kiedy Izka zgubiła swój telefon w szkole, wszyscy znajomi próbowali pomóc jej go odnaleźć.


Niepoprawna pisownia

swuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sfuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sfój

Niepoprawna pisownia