Niepoprawna pisownia

pląba

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

plomba

Poprawna pisownia, znaczenie: plomba to potoczne określenie wypełnienia dentystycznego w zębie. Nazywamy tak również wypełnienie cementowe umieszczone w korze drzewa, czy też budynek, którego zadaniem jest uzupełnienie luki w zabudowie. W technicznym żargonie natomiast jest to mechanizm zabezpieczający, który zawiera znak właścicieli lub nadawców.
Wyraz plomba powinien być zawsze zapisywany przez om, jako że w polszczyźnie obowiązuje zasada, nakazująca zgodny z pisownią oryginalną zapis wyrazów obcego pochodzenia. Powyższe sformułowanie z kolei wywodzi się z języka francuskiego, w którym plomb oznacza ołów.

Przykłady poprawnej pisowni

Plomba amalgamatowa była uważana za toksyczną, natomiast dzisiaj podważa się prawdziwość tego stwierdzenia.
Gdy stomatolog stwierdzi, że ząb lub plomba są ukruszone, najlepiej wymienić wypełnienie amalgamatowe na kompozytowe.
Mimo, iż plomby gwarancyjne nie są dziś tak powszechnie stosowane jak kiedyś, niektórzy producenci w dalszym ciągu stosują tego rodzaju zabezpieczenia.


Niepoprawna pisownia

blomba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bląba

Niepoprawna pisownia