Choć oba omawiane wyrażenia funkcjonują na co dzień w języku polskim, a co więcej, pochodzą od tego samego wyrazu podstawowego, nie należy stosować ich zamiennie, gdyż różnią się znaczeniem. Zarówno sformułowanie czuję, jak i czuje wywodzi się od czasownika czuć, oznaczającego: odbierać różnorodne wrażenia psychiczne i również: odbierać bodźce za pomocą zmysłu smaku, dotyku lub węchu. Warto zwrócić uwagę, że czasownik ten często zestawia się w zdaniach z zaimkiem zwrotnym się, uzyskując wówczas formę zwrotną, oznaczającą: mieć jakiś nastrój, samopoczucie albo odczucie.

Poprawna pisownia

czuję

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie czuję to wyraz podstawowy odmieniony w pierwszej osobie liczy pojedynczej, również w czasie teraźniejszym.

Przykłady poprawnej pisowni

Czuję dziwny zapach, czy to spalenizna?
Dziś wreszcie czuję się na tyle dobrze, że mogę wyjść na krótki spacer i zakupy.
Czuję, że nie byłam z Tobą stuprocentowo szczera, pozwól mi sprostować moją wcześniejszą wypowiedź.


Poprawna pisownia

czuje

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz czuje to bezokolicznik czuć odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie teraźniejszym.

Przykłady poprawnej pisowni

Paweł nie przyjdzie dziś na zajęcia, powiedział, że nie czuje się dobrze.
W rozmowie przyznał, że czuje jak życie przecieka mu między palcami.
Jeżeli czuje, że dobrze opanowała ten materiał, to na pewno tak jest.