Niepoprawna pisownia

zaostro

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za ostro

Poprawna pisownia