Poprawną pisownią przeze mnie jest pisownia rozłączna, jeśli zapiszemy to wyrażenie razem będzie to błąd językowy.

Poprawna pisownia

przeze mnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przezemnie

Niepoprawna pisownia