Poprawną pisownią przeze mnie jest pisownia rozłączna, jeśli zapiszemy to wyrażenie razem będzie to błąd językowy.

Poprawna pisownia

przeze mnie

Poprawna pisownia, znaczenie: przeze mnie jest wyrażeniem przyimkowym. W polszczyźnie nazywamy tak połączenia przyimków z innymi częściami mowy, na przykład rzeczownikami, zaimkami, liczebnikami czy przysłówkami. W tym konkretnym przypadku przekształcona forma przyimka przez (występująca w języku polskim wyłącznie w tej jednej kolokacji) łączy się z zaimkiem osobowym mnie. Zgodnie z zasadą nakazującą rozłączny zapis większości wyrażeń przyimkowych, przeze mnie również zapisujemy osobno. Należy także zapamiętać, że błędem będzie zapis: przez mnie. Przyimek przez musi posiadać końcówkę -e.
Wyrażenie to oznacza, że coś zadziało się z mojej winy, jestem przyczyną lub sprawcą jakiegoś zdarzenia. Jest to określenie nacechowane negatywnie, w przeciwieństwie do zwrotu dzięki mnie, mającego wydźwięk pozytywny.

Przykłady poprawnej pisowni

O nie, to wszystko przeze mnie! Gdybym nie rzuciła tam moich ubrań, nie potknąłbyś się o nie.
Piotrek mówi, że to przeze mnie Ania nie chce się z nim umówić.
Jeśli to przeze mnie i moje zachowanie masz zły humor, to bardzo przepraszam.


Niepoprawna pisownia

przezemnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przezmnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przez mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszezemnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszeze mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżezemnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżeze mnie

Niepoprawna pisownia