Niepoprawna pisownia

bierząco

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bieżąco

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przysłówek, który oznacza: obecnie, teraz, tymczasem, w chwili obecnej, w tym momencie. Najczęściej używamy go jako składową wyrażenia przyimkowego na bieżąco. Wyrażenia przyimkowe to konstrukcje łączące przyimek z inną częścią mowy, w tym przypadku – z przysłówkiem, ale również z rzeczownikiem, liczebnikiem czy przymiotnikiem.
Bieżąco to termin, który zawsze należy zapisywać przez ż. Pisownię tę wyjaśnia zasada, która mówi, że ż piszemy wówczas, gdy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie pokrewnym wymienia się na jedną z następujących głosek: g, dz, h, z, ź lub s. W tym przypadku jest to bieżącobiegać.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie zapomnij na bieżąco informować mnie o postępach prac remontowych.
Służby porządkowe na bieżąco usuwają szkody wyrządzone przez powódź.
Dobry nauczyciel zawsze na bieżąco kontroluje postępy swoich uczniów.


Niepoprawna pisownia

bieżonco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bierzonco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bjeżąco

Niepoprawna pisownia