Niepoprawna pisownia

nowom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nową

Poprawna pisownia