Niepoprawna pisownia

changar

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hangar

Poprawna pisownia, znaczenie: hangar to budowla, w której przechowywane są samoloty, szybowce, balony albo niewielkie wodne statki. Nazywane są tak również budynki mieszczące się w porcie, w których przez krótki czas przechowuje się ładunki.
Słowo hangar należy zapisywać przez h. Jest to wyraz, który w polszczyźnie pojawił się za sprawą języka francuskiego, a zgodnie z regułą ortograficzną, wyrazy obcego pochodzenia należy zapisywać przez h. Dzięki temu wyraz ten ma zbliżone do oryginału brzmienie.

Przykłady poprawnej pisowni

Niewielki hangar wystarczył do tego, aby mógł przechowywać tam swoją motorówkę i mały jacht.
Nowy hangar był tak ogromny, że mieścił ponad dwadzieścia samolotów, a także pięć szybowców.
Dzięki temu, że wynajął hangar, nie musiał martwić się o swój jacht, kiedy skończył się sezon żeglarski.