Poprawna pisownia

dowolna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do wolna

Niepoprawna pisownia