Niepoprawna pisownia

wymażyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wymarzyć

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wymarzyć należy zapisywać przez rz, podobnie jak marzyć czy marzenie, które są z nim związane. Wyrazy te wywodzą się od prasłowiańskiego mariti, które oznaczało migotanie, pojawianie się, rojenie. Takie pochodzenie narzuciło pisownię przez rz współczesnych określeń.
Wymarzyć to forma dokonana od marzyć, która oznacza myślenie o czymś przyjemnym, śnienie, wyobrażanie sobie. Odnosi się do zakończonego już procesu, który zaowocował konkretnym uformowaniem marzenia, mogącym przerodzić się w plany.

Przykłady poprawnej pisowni

Zdążyła już sobie wymarzyć, jak będzie wyglądało całe jej przyszłe życie, ale nic z tego się nie udało.
Choć bardzo intensywnie myślał, zdołał wymarzyć sobie tylko jedną rzecz, którą chciałby dostać.
Agnieszka zdążyła sobie wymarzyć wiele ciekawych wypraw w nieznane zakątki świata.