Poprawna pisownia

na poważnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

napoważnie

Niepoprawna pisownia