Niepoprawna pisownia

Sylwi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Sylwii

Poprawna pisownia, znaczenie: Sylwia to imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Słowo silvius, od którego pochodzi, oznacza żyjącego w lesie, dzikiego, leśnego. Często jest także kojarzone z rzymskim rodem Sylwiuszy.
Słowo Sylwii należy zapisywać przez dwa -i na końcu. Według zasad języka polskiego imiona, a także inne wyrazy kończące się w mianowniku liczby pojedynczej na -ia i pochodzące z języków obcych, powinny być zapisywane w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej, a także w dopełniaczu liczby mnogiej przez -ii.

Przykłady poprawnej pisowni

Był bardzo niezadowolony, kiedy dowiedział się, że Sylwii nie udało się dostać na wybrany przez nią kierunek studiów.
Sylwii nie podobało się to, że miała bardzo dużo zajęć nie tylko w szkole, ale również po niej.
Kiedy przyjechała z Kanady rodzina Sylwii, dziewczyna przywitała ich serdecznie i pokazała swoje miasto.


Niepoprawna pisownia

Sylwji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Sylwjii

Niepoprawna pisownia