W teorii zarówno pisownia niewolno, jak również nie wolno są zupełnie poprawne, jednak w 99% przypadków właściwe będzie użycie pisowni oddzielnej, czyli nie wolno. Każda z przedstawionych poniżej form ma inne znaczenie, stąd w żadnym razie nie można ich stosować wymiennie, a zastosowanie wybranej zależy od kontekstu zdania. Sprawdź nasze przykłady i zapoznaj się z definicją każdego z tych znaczeń. Gdybyś pomimo tego nie wiedział której formy użyć pamiętaj, że zawsze możesz poprosić naszą redakcję o udzielenie porady językowej – wystarczy, że zostawisz swoje pytanie w sekcji komentarzy.

Niepoprawna pisownia

niewolno

Niepoprawna pisownia, wyjątek: niewolno zapisane łącznie oznacza, iż coś dzieje się prędko, szybko lub pośpiesznie. Jest to wówczas przysłówek, który został utworzony od przymiotnika, a zasada językowa mówi, że z takimi wyrazami partykułę nie należy zapisywać zawsze łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Wszystko działo się na tyle niewolno, że było poza moją kontrolą i nie mogłem nad niczym zapanować.
Pojazd poruszał się niewolno, można wręcz rzec, że pędził ponad dozwolony limit.
Twoje niewolne tempo mnie przerasta, wytłumacz mi to proszę raz jeszcze ale nieco spokojniej.


Poprawna pisownia

nie wolno

Poprawna pisownia, znaczenie: jeśli wyrażenie nie wolno zapisane jest osobno oznacza to, że powinno być odczytywane jako zakaz, przez co rozumiemy: nie można lub nie powinno się. Zapis rozłączny wynika w tej sytuacji z reguły gramatycznej mówiącej, iż partykułę nie należy zapisywać rozdzielnie zawsze gdy wyraz ma znaczenie czasownikowe.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wolno palić tytoniu na stacjach benzynowych, gdyż rodzi to ryzyko eksplozji.
Nie wolno Ci tak o niej mówić. Pomimo, że była dla Ciebie szorstka pamiętaj, że to wciąż Twoja mama!
Adam chciał wyjść z mieszkania, ale nie wolno mu było – dostał karę od ojca.