Poprawna pisownia

kategorii

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniony w dopełniaczu rzeczownik kategoria. Oznacza on klasę lub rodzaj, który wyróżniany jest w klasyfikacji, podział według posiadanych cech. Jest to także pojęcie, za pomocą którego w filozofii i nauce ujmowana jest rzeczywistość.
Kategorii należy zawsze zapisywać przez podwójne i. Uzasadnia to obowiązująca w języku polskim reguła, która mówi, że jeśli w mianowniku wyraz rodzaju żeńskiego zakończony jest na -ia (w tym przypadku: kategoria), to w dopełniaczu należy na jego końcu pisać -ii.

Przykłady poprawnej pisowni

Posiadam już prawo jazdy kategorii B, teraz kolej na kategorię C.
Mógłby dostać medal w kategorii najgorszego kumpla na świecie.
W kategorii „Najładniejsza praca plastyczna” na pierwszym miejscu uplasowała się Ania.


Niepoprawna pisownia

kategori

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kategorji

Niepoprawna pisownia