Niepoprawna pisownia

monarha

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

monarcha

Poprawna pisownia, znaczenie: monarcha to władca w kraju o ustroju monarchicznym. Zazwyczaj jest władcą dziedzicznym, który swój tytuł otrzymał po zmarłym poprzedniku (najczęściej ojcu). Rzadziej monarcha jest wybierany na drodze elekcji przez uprawnione do tego osoby. Swój urząd piastuje do końca życia lub abdykacji, czyli dobrowolnego wcześniejszego ustąpienia z tronu.
Monarcha musi być zapisywany przez ch. Jest to zgodne z zasadą wymiany ch na sz w wyrazach pokrewnych. W przypadku tego rzeczownika wymiana zachodzi pomiędzy słowami monarcha i monarszy.

Przykłady poprawnej pisowni

Monarcha powinien odpowiadać za swój kraj i ludzi, a nie tylko bawić się i korzystać z przywilejów.
Cesarz Naruhito to monarcha Japonii, który włada tym krajem po abdykacji swojego ojca.
Monarcha zawsze posiada odpowiednie symbole swojej władzy, takie jak korona i berło.