Niepoprawna pisownia

jednakoworz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jednakowoż

Poprawna pisownia, znaczenie: omawiany wyraz należy zawsze zapisywać przez ż. Należy on do tej samej rodziny co inny spójnik, a mianowicie jednakże – należy je zatem pisać w ten sam sposób. Jednakże z kolei zapisywany jest przez ż ze względu na końcówkę -że.
Jednakowoż to przestarzała wersja spójnika jednak. Jest to spójnik przyłączający zdanie o treści niezgodnej z tym, co można wnioskować na podstawie zdania poprzedzającego. W dzisiejszych czasach zwrot ten można spotkać głównie w literaturze i w stylizowanych wypowiedziach, raczej nie posługujemy się nim na co dzień.

Przykłady poprawnej pisowni

Miałam w planach wybrać się na wycieczkę rowerową, jednakowoż przez potężne upały postanowiłam zostać w domu.
Bardzo podobał mi się ten domek, jednakowoż mój mąż był przekonany, że stosunek jakości do ceny nie byłby dla nas korzystny.
Podejrzany z lękiem spoglądał na sędziego, jednakowoż on uznał go za niewinnego zarzucanych czynów.


Niepoprawna pisownia

jednak owoż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jednak o woż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jednakowosz

Niepoprawna pisownia