Niepoprawna pisownia

do czekać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doczekać

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik doczekać to dokonana forma czasownika czekać, która oznacza upragniony moment, który jest wypatrywany w przyszłości i niedługo nadejdzie lub właśnie nadszedł. Często używane do określenia stanu zniecierpliwienia.
Doczekać należy zawsze zapisywać łącznie. Wszystkie czasowniki dokonane zapisujemy razem z przedrostkami.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdybyś był bardziej cierpliwy, nie byłbyś taki nerwowy, nie mogąc się na coś doczekać.
Mała Daria nie mogła doczekać się Bożego Narodzenia, ponieważ bardzo chciała już dostać prezenty.
Agnieszka musiała ciężko pracować, aby w końcu doczekać się pochwały od swojego szefa.


Niepoprawna pisownia

doczekadź

Niepoprawna pisownia