Poprawna pisownia

musiałabyś

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo musiałabyś należy zapisywać razem. Wynika to z faktu, że przyrostek -byś, oznaczający przypuszczenie, zawsze zapisujemy łącznie z czasownikiem, którego dotyczy.
Musiałabyś wyraża przypuszczenie, że kobieta, do której zwraca się mówiący, miałaby obowiązek wykonania wskazanego zadania, ciążyłaby na niej jakaś powinność. Mówiący lub inna osoba czegoś od niej oczekuje. Wyrażenie to oznacza również konieczność zachowania się w określony sposób.

Przykłady poprawnej pisowni

Wiem, że gdybyś wyjechała z naszego kraju, musiałabyś wszystko zaczynać od samego początku.
Nie wiem, ile czasu musiałabyś na to poświęcić, ale jeśli go nie masz, na pewno ci pomogę.
Uważam, że nie musiałabyś tracić na to tyle czasu i energii, gdybyś wcześniej zajęła się większością spraw.


Niepoprawna pisownia

musiała byś

Niepoprawna pisownia