Poprawna pisownia

adekwatny

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przymiotnik w rodzaju męskim, oznaczający: zgodny z czymś, dokładnie czemuś odpowiadający, dopasowany, odpowiedni dla czegoś.
Wyraz ten przywędrował do języka polskiego z łaciny, w której występował przymiotnik adequatus, oznaczający: zrównany. Warto zapamiętać, że w polszczyźnie wyrazy łacińskie, w których pierwotnie występowało połączenie qu zawsze zapisujemy przez kw. Stąd nietrudno wywnioskować, że właśnie te dwie spółgłoski powinien zawierać zapis wyrazu adekwatny. Błędy w zapisie wynikają najczęściej z niestarannej artykulacji, podczas której dochodzi do uproszczenia w do f.

Przykłady poprawnej pisowni

Myślę, że ten samochód jest wart zakupu – jego cena jest adekwatna do jego jakości.
Każdy dostał ocenę adekwatną do wysiłku włożonego w napisanie wypracowania.
Tytuł jej nowej powieści jest adekwatny do fabuły – mroczny i tajemniczy.


Niepoprawna pisownia

adekfatny

Niepoprawna pisownia