Niepoprawna pisownia

wyczóli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyczuli

Poprawna pisownia