Niepoprawna pisownia

nie wiedza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewiedza

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik w rodzaju żeńskim, który określamy brak dostatecznej wiedzy, niedouczenie, niedoinformowanie, nieznajomość danego tematu, ale także nieświadomość czegoś czy ignorancję dotyczącą jakiejś kwestii.
W skład tego terminu wchodzi partykuła nie oraz rzeczownik. W języku polskim obowiązuje zasada, mówiąca, iż wyraz nie z rzeczownikami należy zapisywać razem i należy ją stosować również w tym przypadku.

Przykłady poprawnej pisowni

Twoja niewiedza dotycząca przepisów ruchu drogowego była przyczyną tego wypadku.
Nie sądzę żeby udało mi się zaliczyć to kolokwium. Moja niewiedza w tym temacie jest ogromna.
Nie usprawiedliwiaj swojej niewiedzy chorobą, jedno ma się nijak do drugiego.


Niepoprawna pisownia

niewjedza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wjedza

Niepoprawna pisownia