Niepoprawna pisownia

wturne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wtórne

Poprawna pisownia