Niepoprawna pisownia

kafka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kawka

Poprawna pisownia, znaczenie: kawka jest średnim ptakiem z rodziny krukowatych, którego można znaleźć w północnej Afryce i całej Eurazji. Jest zwierzęciem, które zasymilowało się z życiem w środowisku miejskim, zmienionym przez człowieka.
Kawką można nazwać także małą kawę.
Słowo kawka należy zawsze zapisywać przez w. Pochodzi ono od praindoeuropejskiego *kăṵ-, które oznacza krzyczeć, wyć. Ten dźwiękonaśladowczy wyraz stał się podstawą nazwy ptaka, który wydaje charakterystyczne dźwięki. W czasie zmian językowych, słowo nabrało obecnej formy.

Przykłady poprawnej pisowni

Kawka posiada piękne oczy i lśniące, czarne pióra. Jest jednym z ptaków, które mi się podobają.
Dorosłe kawki mają piękne, niebiesko-szare oczy, ale maluchy można poznać po brązowych.
Kawki, jako zwierzęta zasymilowane z miejskim życiem, zjadają wszystko, co mogą znaleźć.