Poprawna pisownia

niefajnie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niefajnie należy zapisywać łącznie. Jest to połączenie, w którym partykuła nie występuje z przysłówkiem fajnie, pojawiającym się w stopniu równym. Tego typu połączenia w języku polskim zawsze muszą być pisane nierozdzielnie.
Niefajnie oznacza niemiło, nieprzyjemnie. Odnosi się do sytuacji, które wzbudzają nieprzyjemne emocje i przywołują niemiłe wspomnienia. Może opisywać także samopoczucie, które nie jest odbierane jako pozytywne.

Przykłady poprawnej pisowni

Poczuła się bardzo niefajnie, kiedy usłyszała, że brat okłamywał ją w sprawie pożyczonego auta.
Czuł się niefajnie, ilekroć dowiedział się, że ktoś z jego otoczenia oszukiwał w jakiejś sprawie.
Wróciła wcześniej do domu, bo na imprezie czuła się niefajnie wśród niemal samych obcych osób.


Niepoprawna pisownia

nie fajnie

Niepoprawna pisownia