Poprawna pisownia

w ten

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wten

Niepoprawna pisownia